top of page
Brooklyn Bridge

Kontakte nou

Pran Kontak

Nou devwe pou bay jèn VIH+ ak ki gen risk ki gen laj 13 - 29 ak aksè nan rechèch klinik, swen medikal ak sante mantal, ak sèvis sipò. Apwòch ki baze sou kominote nou an elimine baryè pou jwenn aksè nan swen sante, kidonk pa gen okenn jèn ki rete dèyè. Kontakte nou jodi a pou aprann plis sou sèvis nou yo ak kijan nou ka ede w oswa yon moun ou renmen.

Thank You For Contacting Us

Pou Enfòmasyon Klinik oswa Pwogram Kontakte:

Pwogram HEAT
SUNY DOWNSTATE HEALTH SCIENCE UNIVERSITY
450 Clarkson Avenue, Basic Science Building 5-13
Brooklyn, NY 11203
telefòn: (718) 613-8543

Imèl: HEAT@downstate.edu

renesans logo_edited.png
GP Text logo transparent.png
Logo ofisyèl PH ak sit entènèt (1)_edited.png
PrEP Logo_edited.png
bottom of page