top of page

PWOGRAM NOU YO

HEAT gen yon klinik konplè ki bay swen medikal konplè, jesyon ka, konsèy ak tès VIH (C/T), swen sante mantal, aderans tretman, kontak, sèvis sipò, swen sante transganr, ak aksè nan rechèch pou jèn ki gen laj 13-. 29. HEAT se tou kat pwogram sansibilizasyon, edikasyon, ak prevansyon - Pwojè Goddess, Pwojè Renesans, Pwojè Harmony ak Pwojè Brooklyn se PrEP'd. Chak pwogram dedye a byennèt, otonòm, ak ekite sante jèn nan kominote koulè ak jèn k ap viv ak VIH/SIDA. Pwojè nou yo toujou òganize evènman amizan ak gratis, kidonk tcheke rezo sosyal yo lè w klike sou logo yo anba a. Ekip nou an ki gen anpil kalite anplwaye asire tout moun yo resevwa swen konpasyon nan men moun ki konprann bezwen yo.

APRANN PLIS E SWIV NOU NAN MEDIS SOSYAL

renesans logo_edited.png
GP Text logo transparent.png
Nouvo logo PH ak chemiz Designs_edited.png
PrEP Logo_edited.png
bottom of page