top of page
Brooklyn Bridge

Sipòte nou

Patisipe

Pwogram HEAT la dedye pou bay jèn VIH+ ak ki gen risk ki gen laj 13-29 ak aksè nan rechèch klinik, swen medikal ak sante mantal, ak sèvis sipò. Avèk sipò ou, nou ka kontinye bay sèvis enpòtan sa yo bay moun ki nan bezwen yo. Klike la a pou aprann plis sou fason ou ka ede fè yon diferans nan lavi yon jèn.

HEATProgram-staffjpg
Donate
CHALÈ-blan.png

VOLONTÈ

telefòn: (718) 613-8543

Imèl: HEAT@downstate.edu

Kado sou entènèt

Fè yon don ki dediktib sou taks sou Entènèt pou sipòte misyon Pwogram HEAT a pou bay aksè a swen sante ak sèvis sipò pou jèn ki gen risk. Si w vle kenbe travay enpòtan sa a, tanpri konsidere yon kado sou entènèt pou HEAT: Health & Education Alternatives for Teens.

heatclinic-logowhite.png

Vin yon Pasyan

HEAT ofri sèvis sante seksyèl ak repwodiktif pou jèn ki gen laj 13-24. Pwogram nan pran referans nan tout 5 minisipalite yo epi li ofri sèvis kèlkeswa kapasite yo pou peye. Pou pran yon randevou ak youn nan founisè nou yo tanpri kontakte (718) 613-8427.

,

470 Clarkson Ave Fl 4 Brooklyn, NY 11203

bottom of page