top of page

Kisa DoxyPEP ye menm? Men plis sou Nouvo Plan Tretman HEAT la.

Pwogram HEAT la kounye a ap bay DoxyPEP, yon nouvo rejim tretman ki anpeche enfeksyon Sifilis, Gonore, ak Klamidya pa de tyè, men li pa anpeche kont VIH, Monkeypox, oswa lòt enfeksyon viral.


Kisa egzakteman DoxyPEP ye? DoxyPEP vle di Pwofilaksi Apre Ekspozisyon ak Doksisiklin. Pran antibiotik sa a aji kòm yon grenn lendemen pou Enfeksyon Transmisib Seksyèlman (ITS).


Kiyès ki ka pran DoxyPEP? DoxyPEP disponib pou gason cis ki fè sèks ak gason cis, e fanm trans ki fè sèks ak gason cis.


Kilè li pi bon pou pran DoxyPEP? DoxyPEP pi efikas lè li pran NAN 24 È apre sèks san kapòt, vaginal, anal, oral, oswa sèks pati devan. Li pa ta dwe pran pi ta pase 72 èdtan apre ou fin gen sèks san kapòt.


Remake ke si ou gen sèks san kapòt de jou oswa plis youn apre lòt, ou ka pran DoxyPEP 24 èdtan apre ou pran dòz DoxyPEP ou an dènye. Pa pran plis pase 200mg DoxyPEP chak 24 èdtan.


Èske mwen bezwen pran DoxyPEP chak jou, menm si mwen pa gen sèks chak jou? Non. DoxyPEP ta dwe sèlman pran nan 24 èdtan apre ou gen sèks san kapòt.


Kouman mwen ta dwe pran DoxyPEP? Li bon pou pran Doksisiklin ak anpil dlo, e ak manje si ou tandans gen lestomak bouke apre ou pran medikaman. DoxyPEP fè kèk moun vin plis sansib a limyè solèy la, kidonk asire w ke w ap mete krèm pwotèj solèy epi w ap re-aplike regilyèman. Pa konsome pwodwi lèt, multivitamin, antiasid (tankou Pepto-Bismol), oswa kalsyòm 2 èdtan anvan oswa apre ou pran DoxyPEP.


Kòman mwen ka kòmanse sou DoxyPEP? Klinik HEAT la kounye a preskri DoxyPEP! Ou ka pran yon randevou ak nou nan (347) 762-2134 pou jwenn plis enfòmasyon sou kòman ou ka kòmanse sou DoxyPEP.0 views0 comments

コメント


bottom of page